Wirtualny
spacer zar 360
więcej Więcej
Wirtualny Spacer
Zar 360
Spacer Business View
wirtualny
Spacer zar360
Wirtualny spacer dla Firm

Rezerwat „Silne Błota”, to kolejna moja ulubiona miejscówka.

Dziś jezioro jest siedliskiem bardzo wielu gatunków ptaków np: czapla siwa, łyska (łabędź błotny), łabędź niemy, kaczka krzyżówka, mewa oraz jastrząb. W okresie zlodowacenia środkowopolskiego w miejscu powstało duże jezioro obfite w roślinność, ryby ptactwo co pozwoliło na zakładanie osad w pobliżu jeziora .Niewątpliwie polowano na większe zwierzęta np: renifery. Świadczą o tym groty strzał znalezione w Witowie w trakcie wykopalisk. Stanowisko odkrywkowe w Witowie położone było w obniżeniu wału wydmowego na północ od uroczyska „Silne Błoto”.Odkryto je w latach trzydziestych XX wieku, znajdując tam krzemienie ceramikę kultur pradziejowych, a z torfu wydobyto cztery ostrza rogowe i fragment rogu renifera. Warto zabrać ze soba lornetkę/

Trasa- głównie spokojne asfalty + 10 % terenu – dł. 90 km

Na trasie wycieczki jest jeszcze kilka ciekawych miejsc, które mogą niekórych z Was zainteresować

  • Mąkolice- drewniany kościół z XV w
  • Koźle – drewniany zabytkowy kościółek
  • Koźle- Cmentarz wojenny – 1939 r
  • Pałac w Bratoszewicach