Rezerwat “Silne Błota”, to kolejna moja ulubiona miejscówka.

Dziś jezioro jest siedliskiem bardzo wielu gatunków ptaków np: czapla siwa, łyska (łabędź błotny), łabędź niemy, kaczka krzyżówka, mewa oraz jastrząb. W okresie zlodowacenia środkowopolskiego w miejscu powstało duże jezioro obfite w roślinność, ryby ptactwo co pozwoliło na zakładanie osad w pobliżu jeziora .Niewątpliwie polowano na większe zwierzęta np: renifery. Świadczą o tym groty strzał znalezione w Witowie w trakcie wykopalisk. Stanowisko odkrywkowe w Witowie położone było w obniżeniu wału wydmowego na północ od uroczyska “Silne Błoto”.Odkryto je w latach trzydziestych XX wieku, znajdując tam krzemienie ceramikę kultur pradziejowych, a z torfu wydobyto cztery ostrza rogowe i fragment rogu renifera. Warto zabrać ze soba lornetkę/

Trasa- głównie spokojne asfalty + 10 % terenu – dł. 90 km

Na trasie wycieczki jest jeszcze kilka ciekawych miejsc, które mogą niekórych z Was zainteresować

  • Mąkolice- drewniany kościół z XV w
  • Koźle – drewniany zabytkowy kościółek
  • Koźle- Cmentarz wojenny – 1939 r
  • Pałac w Bratoszewicach